משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- הוראות תיעוד למענקים בפעימה הראשונה והשנייה

רשות המסים הבהירה כי מענקי הפעימה שהתקבלו בעקבות משבר הקורונה, הינם תקבולים ולכן יש להוציא בגינם קבלות. ככל שמקבל המענק טרם הוציא, עליו להוציא שובר קבלה בהקדם.
כמו כן, מדובר בהכנסה חייבת ועל כן יש לדווחה בדוח השנתי.

יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 19א להוראות ניהול ספרים, ככל שמקבל המענק מנהל חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי הוא שלא לערוך שובר קבלה.

מאחר ומענקים אלה פטורים מביטוח לאומי וממע״מ, אין השפעה על המחזורים המדווחים ואין להוציא בגינם חשבונית מס.