משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- הממשלה אישרה תכנית מענקים לעצמאים ועסקים קטנים

הממשלה אישרה את התוכנית לתשלום מענק לעסקים, לסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה. תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו, וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל.

 

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים

המענק מיועד לעסקים קטנים שמחזור הכנסותיהם השנתיות הוא עד 20 מיליון ש"ח, ושמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל (עסק שהכנסותיו ירדו בשיעור של עד 25%, לא יהיה זכאי למענק), כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי.

המענק יוכל להגיע עד לסך של 400 אלף שקל, ככל שמחזור העסק והפגיעה העסקית כדולה יותר כך המענק יגדל, כמו כן, במידה ועסק הוציא עובדים לחל"ת הוא יקבל מענק נמוך יותר.

לכניסה למודל המענקים לפי סוג העסק לחצ/י כאן

לכניסה למודל המענקים התכנית המלאה לחצ/י כאן

 

מענק סיוע ייעודי לעצמאים

בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25%  לפחות בחודשים מרץ-יוני. המענק, שיכנס ישירות לחשבון הבנק יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 ש"ח. בקבוצה זו נכללים גם שכירים בעלי שליטה. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.

 

תנאי זכאות לקבלת מענק סיוע לעצמאים :

 1. עצמאי שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר.
 2. הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 ,ולעניין עצמאי בעל עסק חדש – הכנסתו החייבת לשנת המס 2019 ,אינה עולה על מיליון שקלים חדשים.
 3. הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 714 שקלים חדשים.
 4. מחזור עסקאותיו בתקופה 1 במרס 2020 עד 30 ביוני 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו באותה תקופה בשנת 2019 בסכום העולה על 25% ממחזור הבסיס בשנת 2019 .
 5. הוגש הדוח הכספי לשנת המס 2018 , ולעניין עצמאי בעל עסק חדש – הוגש הדוח לשנת המס 2019.

תנאי זכאות לקבלת מענק סיוע לשכיר בעל שליטה :

 1. שכיר בעל שליטה שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר.
 2. הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשנת המס 2018 אינה עולה על 1,000,000 שקל- מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת הכנסה, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו.
 3. הכנסת עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה עולה על 714 שקל בחודש.
 4. מחזור עסקאותיה של החברה בה היה השכיר בעל שליטה בתקופה שהחל 1 במרס 2020 ועד ליום 30 ביוני 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום העולה על 25% מסכום מחזור העסקאות לשנת 2019.
 5. הוגש הדוח הכספי לשנת המס 2018 , שכיר בעל שליטה בחברה אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018.
 6. השכיר בעל שליטה לא זכאי לדמי אבטלה עבור התקופה שמיום 1 באוקטובר 2019 ועד יום הגשת תביעה למענק.

לפרסום ברשות המיסים לחצ/י כאן