משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- הנחה בארנונה לעסקים

בעלי עסקים שהכנסתם נפגעה משמעותית כתוצאה ממשבר הקורונה זכאים לקבל הנחה בסך של 95% בארנונה.

כחלק מהתוכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן סיוע בהנחה של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר עד יוני 2021.

 

אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?

בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים, זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים ופגיעה בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים:

  • עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה של 60% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
  • עסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה של 80%  בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

הערה: בתקופת ההגשה בחודשים נובמבר-דצמבר 2020, גם עסקים שמחזורם ירד ב-25% יהיה זכאים (הפרטים יעודכנו במועד הרלוונטי).

תקופות זכאות למענק המזכות בהנחה בארנונה
ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים בחודשיים הקודמים.
ההנחה הראשונה תהיה לתקופה של 3 חודשים, על בסיס חודשים מאי-יוני. החל מתקופת הזכאות השנייה, הזכאות תהיה לתקופה של חודשיים.
להלן פירוט תקופות ההנחה ותקופות בדיקות הזכאות בהתאם להנחיות הבדיקה הנ"ל:

  • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים) תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מאי-יוני 2020.
  • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים יולי-אוגוסט 2020.
  • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.
  • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר-פברואר 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים נובמבר-דצמבר 2020.
  • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ-אפריל 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים ינואר-פברואר 2021-2020.
  • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי-יוני 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מרץ-אפריל 2021.

הערה: ההנחה בארנונה בחודשים ינואר עד יוני 2021 הינה בכפוף לכך שתתקיים הזכאות למענק

הוצאות קבועות כפי שיקבע על ידי שר האוצר.

איך מקבלים את ההנחה?

שלב 1 – הגשת בקשה למענק הוצאות באתר רשות המיסים וקבלת אישור רשות המיסים.

לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה, יש להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות ולקבל מרשות המיסים אישור מענק הוצאות – שימו לב, בלעדיו הבקשה להנחה לא תאושר.

 

שלב 2 – הגשת בקשה להנחה בארנונה באמצעות טופס מקוון.
לאחר קבלת האישור מרשות המיסים יש להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות הטופס המקוון.

כל הבקשות של העסקים שזכאים להנחה בהתאם לתקנות יועברו לרשויות המקומיות אחת לחודש. בהתאם לכך, הרשויות המקומיות יעניקו את ההנחה באופן אוטומטי ויעדכנו את בעל העסק.