משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- עדכון התכנית הכלכלית ומענקים לעצמאים

במטרה לסייע לאזרחי ישראל שנפגעו מהתפרצות נגיף הקורונה, גיבש משרד האוצר תוכנית סיוע כלכלית למשך החודשיים הקרובים.

מענק לעצמאים: מענק בסך 65% מההכנסה החייבת החודשית בשנת 2018 ועד 6,000 שקל בחודש מרץ, ועד 8,000 שקל בחודש אפריל.

תנאים לקבלת המענק בפעימה הראשונה-עד 6,000 ש"ח:

  1. עצמאים (עוסק פטור או מורשה ולא בעלי שליטה בחברות)- מגיל 20 ומעלה בשנת 2019.
  2. כל עצמאי יכול לתבוע, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתי.
  3. על העוסק להיכנס לאזור האישי באתר מס הכנסה ולהצהיר שהעסק היה פעיל ביום 29/02/2020 ושהוא מעריך שבחודשים מרץ ואפריל 2020 תהיה לו ירידה במחזור העסקאות ב25% לפחות לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק).
  4. מי שפתח את העסק עד פברואר 2019 למרות שלא הייתה לו פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה בין המחזור בין חודשים מרץ-אפריל 2020 וחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו"ח 2019.
  5. נדרש לעמוד בקריטריונים הרלבנטיים לפי ההכנסה החייבת מהעסק ושל משק הבית-

מבחן הכנסות כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות ההכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ולא עולות על 240,000 ש"ח והוגש דוח שנתי לשנת 2018. לצורך מבחן ההכנסות, יבדקו את ההכנסה החייבת מכל המקורות, גם מיגיעה אישית וגם שלא מיגיעה אישית, כאשר, ההכנסות שלא מיגיעה אישית יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג, כולל הכנסות פטורות.
ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש"ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

תנאים לקבלת המענק בפעימה הראשונה-עד 8,000 ₪ (טרם הועברה חקיקה):

הקריטריונים בשלב זה זהים לאלו שפעימה הראשונה ולמעט החודשים לגביהם תערך

השוואת מחזורים, השוואת המחזורים תערך בין החודשים מאי ויוני 2020 לחודשים מאי ויוני 2019 .

המענק יינתן דרך רשות המסים, ואת הבקשות יש להגיש דרך אתר הרשות.

ברשות ציינו כי על המענק ישולם מס הכנסה במקרה שעצמאים יעברו את תקרת המס השנה, אך אינו מחויב במע"מ או בביטוח לאומי.

 

הטבות נוספות:

הפחתה בארנונה לעסקים בשיעור שנתי של 25%: הפחתה ממוקדת בענפים שנפגעו, במסגרתה העסקים ייהנו משלושה חודשים ארנונה חינם (מרץ-מאי).

החזר מקדמות מס: בגין פברואר- מרץ (ישולם בשני מהלכים).

הרחבת הסיוע באמצעות קרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים – הרחבת הזכאות לעסקים בינוניים פלוס עם מחזור הכנסות שנתי בהיקף של עד 400 מיליון שקל, הקטנת הביטחונות של בעל העסק ל-5% בלבד שיוכלו להקל על הקושי התזרימי של העסק, ושיפור תנאי הריבית.

הוחלט להמשיך לגבות במהלך חודש אפריל 2020 את האגרה השנתית של חברה, שותפות או עמותה בתעריף המופחת הנוכחי, ללא התוספת הקבועה בתקנות.

יובהר כי ככל שתיקון החקיקה כאמור לא יושלם, או שייקבעו במסגרתו הוראות אחרות מהאמור לעיל, יפעל משרד המשפטים לגביית הפרשי תעריפי אגרות אלו בהתאם לדין הקיים.

לקריאת ההחלטה לחצ/י כאן

להגשת הבקשה לחצ/י כאן