משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020

נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש בקשות למקדמה עבור מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור פעילות של מעל 18,000 ש"ח (לחברה) ומעל 300,000 ש"ח (לעצמאים) עד 400 מיליון ש"ח בשנת 2019, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב- 25% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

את הבקשות למקדמות יכולים להגיש עסקים עם מחזור פעילות של עד 400 מיליון ש"ח, שצופים ירידה של לפחות 25% בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 ושקיבלו מענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור החודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני. סכומי המקדמה יהיה בשיעור של 50% ממענק מרץ אפריל או מאי-יוני לפי בחירת המגישים.

את הבקשות למקדמה ניתן להגיש עד ליום ה-31 באוקטובר 2020.

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות לחצ/י כאן