משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים יולי אוגוסט 2020

נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה לפחות ב- 40% לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

סכומי המענק לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הם עד 500,000 ש"ח.

אנו מזכירים שבשבוע שעבר נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות, ומענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח.  מענקים אלו הם חלק מתוכנית "רשת ביטחון כלכלית" ובהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש), בו נקבעו שבע תקופות זכאות דו-חודשיות למענקים עד למאי-יוני 2021.

יכולים להגיש תביעות למענקים:

  • חברות ושותפויות שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 היה מ-18 אלף ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח.
  • עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 היה מ-300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ש"ח, והייתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים יולי אוגוסט 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנה שעברה, בשל התפשטות נגיף הקורונה בשיעור של  40% ומעלה, כמפורט:
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ- 18 אלף ש"ח ועד 100 מיליון ש"ח – פגיעה של 40% ומעלה.
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח – פגיעה של 60% ומעלה.
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח – פגיעה של 80% ומעלה.

נזכיר כי גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ש"ח וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (יולי-אוגוסט 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ש"ח לתקופת זכאות.

את התביעה למענק ניתן להגיש החל מהיום (ה-15 בספטמבר 2020) ועד ליום ה-15 בדצמבר 2020.

להגשת התביעות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות לחצ/י כאן

לפרסום באתר רשות המיסים לחצ/י כאן