משבר הקורונה- עדכונים שוטפים-מענק לעידוד תעסוקה – זכאות למענק ואופן הגשת בקשה

בתאריך 15.07.2020 נפתח שירות להגשת בקשות לקבלת מענק לעידוד תעסוקה באתר האינטרנט של לשכת שירות התעסוקה.

את המענק תוכלו לבחור לקבל באחד משני מסלולים. הכדאיות של המסלולים השונים תלויה בחודשים בהם היה גידול במספר העובדים המועסקים אצלכם ובמועד החזרה או הקליטה של עובדיכם.

מסלול א׳ ניתן עבור החודשים יוני-ספטמבר ומאפשר קבלת מענק בגין עובדים שנקלטו החל מחודש אפריל.
875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק, וחזרו או נקלטו בחודשים אפריל או מאי, כך שהגדילו את מצבת העובדים.

1,875  ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק וחזרו בחודשים יוני עד ספטמבר והגדילו את מצבת העובדים בהשוואה לחודש מאי.

שימו לב, במסלול א' חישוב הזכאות מתבצע גם על סמך נתונים מהחודשים מרץ, אפריל ומאי, אולם המענק עצמו ניתן אך ורק על תקופת הזמן שבין יוני לספטמבר.

מסלול ב׳ ניתן עבור החודשים יולי-אוקטובר ומאפשר קבלת מענק בגין עובדים שנקלטו החל מחודש יולי.

יינתן סכום של 1,875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק, והגדילו את מצבת העובדים בהשוואה לחודש יוני.

במסגרת מסלול א', ניתן להגיש בקשה למענק החל מ-15.7.2020.

במסגרת מסלול ב', ניתן להגיש בקשה למענק החל מ-1.8.2020. אפשר להגיש בקשה עבור מענק בכל אחד מחודשי המענק לא יאוחר מ-60 יום מתום החודש בגינו מבוקש המענק.

חשוב להשוות בין המסלולים ולהבין איזה מהם ייטיב עמכם יותר.

לאחר בחירת מסלול המענק – לא ניתן להחליף למסלול לבדיקת גובה המענק בכל מסלול לחצ/י כאן

נקבע כי בתוך 21 יום יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד, אם העסק שלכם יימצא זכאי לאחר הגשת הבקשה – המענק ייכנס ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מעודכנים ברשות המיסים.

בעת הגשת הבקשות לקבלת המענק המעסיקים ידרשו להיכנס לאתר ייעודי של לשכת שירות התעסוקה, למלא את פרטי העובדים המזכים באמצעות טופס מקוון או באמצעות קובץ אקסל.

להלן מספר דגשים חשובים למילוי הטופס המקוון או קובץ האקסל – לחצ/י כאן.

טופס מקוון או קובץ אקסל שהנתונים בו לא יוזנו על פי ההוראות לא ייקלט במערכת.

להגשת המענק באתר שירות התעסוקה- לחצ/י כאן.

להורדת האקסל הייעודי של לשכת שירות התעסוקה שנועד לסייע באיסוף פרטיהם של "עובדים מזכים" ולחסוך את הצורך בהזנה ידנית של פרטי העובדים בטופס לחצו כאן.

לצפייה בצילומי מסך המסבירים כיצד למלא את טופס המעסיק לחצו כאן.

לצפייה בצילומי מסך המסבירים כיצד למלא את טופס העובד לחצו כאן.