משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- מענק לעידוד תעסוקה- מועד אחרון להגשה 31.01.2021

בהמשך למידע שהעברנו לכם בחודשים האחרונים על מענק לעידוד תעסוקה, ממשלת ישראל מעניקה מענק סיוע מיוחד למעסיקים שמגדילים את סך המועסקים במשק.
המענק מיועד למעסיקים שהצליחו ומצליחים להחזיר עובדים מחופשה ללא תשלום או לקלוט עובדים חדשים. מי שהגדיל בחודשים האחרונים את סך העובדים שהוא מעסיק – עשוי לקבל מענק.
בעקבות פעילות של לשכת רואי החשבון בישראל, המועד האחרון להגשת בקשה מענק לעידוד תעסוקה הינו 31.01.2021 כולל בקשות שמועד הגשתן חלף (יוני-ספטמבר 2020).

להלן מידע מרוכז שפרסמה לשכת רואי החשבון בישראל בדבר המענקים לעידוד תעסוקה ושימור עובדים: