משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- מענק פגיעה ממושכת

לאחר דיונים רבים בנוגע לתיקונים בתכנית המענקים, אושר תיקון לחוק התכנית הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4).
בחוק נקבע, מענק חד-פעמי חדש אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך משבר הקורונה פגיעה ממושכת.
הבדיקה תיעשה לחודשים מרץ עד דצמבר 2020 לעומת חודשים אלו בשנת 2019.
לצפייה בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021 לחצ/י כאן.

להלן ריכוז תנאי המענק כפי שפורסם ע"י לשכת רואי החשבון בישראל: