משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- משרד האוצר ורשות המסים ימליצו לממשלה על הקלה במענק לעסקים

משרד האוצר ורשות המסים ימליצו לממשלה לתקן את החלטה מספר 5015 כך שהזכאות למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות תותאם לגבי בעלי עסקים שהדיווחים התקופתיים שלהם למע"מ

משקפים באופן תדיר מחזורים של חודשים קודמים וזאת לאור הדיווח על בסיס מזומן.

בהתאם להמלצה, חישוב שיעור ירידת המחזורים, בהתייחס לעוסקים כאמור, יתבסס על ירידת המחזורים בגין החודשים מרץ עד יוני 2020 בהשוואה לחודשים המקבילים בשנת 2019,

ובלבד ששיעור ירידת המחזורים שנרשמה בחודשים מרץ ואפריל 2020 אינה עולה על 60%.

לפרסום באתר רשות המיסים לחצ/י כאן