משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- נפתחה האפשרות להגשת הבקשות למענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי-יוני (עצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח)

נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן המשולם, בסכום של עד 6,000 ש"ח, לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300,000 ₪,  עבור החודשים מאי יוני.

במסגרת זו, יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ש"ח ל- 25,000 ש"ח. את הבקשה למענק ניתן להגיש תוך 90 יום.  סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 ש"ח כמפורט:

  • עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי – 3,000 ש״ח.
  • 100-200אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח.
  • 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח.

זכאים למענק :

  • עצמאים יחידים שניהלו עסק בשנת 2019 והעסק היה פעיל עד ה-31.12.2019 לפחות.
  • חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשים מאי-יוני 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  • העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
  • העוסק ניהל פנקסי חשבונות על פי החוק והפנקסים לא נפסלו.

חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים שמחזור עסקאותיהם הינו עד 300 אלף יגישו את הבקשה למענק במסגרת מערכת מענק השתתפות בהוצאות לעסקים.

לכניסה לפרסום המלא לחצ/י כאן