משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- קבלת סיוע בביצוע השקעות הון בכפוף לשימור עובדים

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, פרסמה מסלול סיוע בביצוע השקעות הון והשקעות רכות, במסגרת הוראת מנכ"ל 4.62. המסלול מיועד למפעלים אשר שימרו עובדים וחלה בהם ירידה בהיקף המכירות, כמפורט בהוראה.

למי מתאים המסלול

המסלול מיועד למפעלים בכל הארץ אשר שימרו עובדים בעיצומו של משבר נגיף הקורונה (בחודשים מרץ-אפריל 2020), בשיעור של 75% ביחס למספר המשרות נכון ל- 1 בפברואר 2020, ואשר הציגו ירידה בהיקף המכירות בשיעור של 25%, כמפורט בהוראה, ומעוניינים לבצע השקעות הוניות והשקעות רכות במפעלם.

מה מקבלים במסגרת המסלול

המסלול מעניק סיוע עבור ביצוע השקעות הוניות והשקעות רכות, כהגדרתן ב"הוראת מנכ"ל 4.62 – מסלול השקעות הון לשימור עובדים".

שיעור הסיוע הינו 50% מההשקעה המאושרת, הסיוע יינתן על בסיס שיטת "כל הקודם זוכה".

ניתן להגיש בקשות עד ליום 30/11/2020 בשעה 15:00.

טרם הגשת הבקשה יש לעיין בתנאי המסלול המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.62 מיום 17/09/2020 ובנספחים הנלווים לה.

לכניסה להוראת המנכ"ל לחצ/י כאן.

להגשת בקשה להשתתפות במסלול, מלאו והגישו "טופס מילוי פרטים" (נספח 1 להוראה) לכתובת דואר אלקטרוני yazamim@inbal.co.il.

עם קבלת הפנייה, תקבלו מייל חוזר עם שם משתמש וסיסמא על מנת להתחבר למערכת לצורך הגשת הבקשה.

 

למידע בקשר לזכאות ואופן ההשתתפות במסלול הסיוע ניתן לפנות בטלפונים:

נטלי: 03-9778782, רוני: 074-7212341

לתמיכה טכנית בהליך ההגשה, ניתן לפנות בטלפון 03-9778065.

שאלות בנוגע להוראה ונהליה ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני בלבד, בכתובת

המייל: shimur@economy.gov.il
לצד כל שאלה יש לציין את הסעיף אליו היא מתייחסת בהוראה, את השאלות ניתן לשלוח עד יום 14/10/2020 בשעה 15:00, התשובות יתפרסמו בדף הוראת מנכ"ל 4.62 עד תאריך 30/10/2020 בשעה 15:00 ויהוו חלק בלתי נפרד מההוראה.

לפרסום המלא במשרד הכלכלה לחצ/י כאן.