משבר הקורונה-עדכונים שוטפים- תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח

נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עבור החודשים מאי-יוני 2020.תשלום המענקים הוא חלק מתוכנית "רשת ביטחון כלכלית" ובהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש). בחוק נקבעו שבע תקופות זכאות דו-חודשיות למענקים עד למאי-יוני 2021, והמערכת תאפשר להגיש תביעות לכל תקופת זכאות, החל ב-15 לחודש שלאחר תקופת הזכאות. סכומי המענק לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הם החל מ-3,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח.

יכולים להגיש את התביעות למענקים חברות ושותפויות, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 היה מ-18 אלף ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 היה מ-300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ש"ח, והייתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנה שעברה, בשל התפשטות נגיף הקורונה בשיעור של 40% ומעלה, כמפורט:

עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ- 18 אלף ש"ח ועד 100 מיליון ₪ש"ח – פגיעה של 40% ומעלה.

עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח– פגיעה של 60% ומעלה.

עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח – פגיעה של 80% ומעלה.

גובה המענק

חברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 הוא עד 100 אלף ש"ח – זכאית מענק של 3,000 ש"ח.

חברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 עולה על 100 אלף ש"ח ועד 200 אלף ש"ח – זכאית למענק של 4,000 ש"ח.

חברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 עולה על 200 אלף ש"ח ועד  300 אלף ש"ח – זכאית למענק של 6,000 ש"ח.

עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300 אלף ש"ח – סכום המענק המקסימלי לתקופה הוא עד 500,000 ש"ח.

לראשונה, גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ש"ח וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מאי-יוני 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ש"ח לתקופת זכאות. ובימים הקרובים גם עצמאים בעסקים קטנים חדשים יוכלו לבקש מענק הוצאות לעסק קטן.

אופן הגשת הבקשה

עצמאים יגישו את התביעה  דרך האזור האישי של רשות המסים. חברות ושותפויות שאין ברשותם כרטיס חכם ייגשו דרך אתר רשות המסים.

התביעה  תוגש בטופס מקוון באתר רשות המסים ותכלול את מלא הפרטים הדרושים, לשם בחינת עמידתו של התובע בתנאי הזכאות ולשם תשלום המענק.

ככל שיידרשו מסמכים לצורך בדיקת תנאי הזכאות ותשלום המענק, רשאית רשות המסים לבקשם ומגיש התביעה  יהיה  מחויב להמציאם בתוך זמן סביר.

לאחר הזדהות וכניסה לאזור האישי, ניתן יהיה להיכנס לאזור הייעודי למענק זה, תחת הכותרת "מענק לעסקים-הוצאות קבועות".

לתשומת ליבכם:

יש להגיש את התביעה עבור מאי-יוני 2020 החל מה-11.8.2020 ועד 16.11.2020

לגבי תקופות הזכאות הבאות- תתאפשר הגשת תביעה החל מ-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלוונטית למשך 90 יום.

 

לפרסום באתר רשות המיסים לחצ/י כאן

להגשת הבקשה לחצ/י כאן