משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- תכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021"

משרד האוצר פרסם רשת ביטחון כלכלית לשנים 2020-2021. מדובר בצעדים אשר יעניקו ביטחון כלכלי למשך שנה, לשכירים, עצמאים ועסקים בתקופת הקורונה.

התוכנית כוללת עד חודש יוני 2021 – מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים בגובה של עד 15,000 ש"ח כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד.

 

 

 

חלק מהמענקים לעצמאיים ישולמו כבר בשבוע הבא ועל מנת לאפשר את ביצוע יתר התשלומים לזכאים בהקדם האפשרי, תובא התוכנית לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב.

להלן עקרונות התוכנית:

רשת ביטחון לשכירים בחל"ת

הטבות בדמי האבטלה– לפי התוכנית שתובא לאישור הממשלה בשבוע הבא, הזכאות לדמי אבטלה תוארך עד יוני 2021 או עד ששיעור האבטלה ירד מתחת ל10%.

 • קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים מתוך 18 חודשים.
 • על-פי כללי הזכאות לדמי אבטלה, בכל תקופה של 4 חודשים רצופים לא משולמים דמי     אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים. במסגרת ההקלות שנקבעו,  יבוטלו 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה.
 • תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021.
 • הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020).
 • התאמת מנגנון החל"ת- קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד.
  המהלך דורש חקיקה בכנסת .
 • מענק הסתגלות– תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 ש"ח לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020. המהלך דורש תיקון חקיקה בכנסת.

רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים

 • מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020 

עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק סיוע קודם יהיה זכאי למענק סיוע מיידי בסכום של עד 7,500 שקל. המענק המיידי צפוי להינתן למעל 380 אלף עצמאים ובעלי עסקים על ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.

 • מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים 

עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף ש"ח בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 ש"ח. המהלך דורש חקיקה בכנסת.

 • מענק סיוע לעסקים

עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון שקל, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק כמפורט:

 • עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח – מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 ש"ח לחודשיים כמפורט:
 • עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי – 3,000 ש"ח
 • 100-200 אלף ש"ח מחזור שנתי – 4,000 ש"ח
 • 200-300 אלף ש"ח מחזור שנתי – 6,000 ש"ח
 • עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף ש"ח- 100 מיליון ש"ח- מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש"ח(עד ל-15% מהמחזור השנתי).
 • מענק סיוע לעסק חדש– מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:
 • עוסק פטור (עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 3,000 ש"ח.
 • עוסק מורשה (מעל 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 4,000 ש"ח.

מענק ארנונה– לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות, זכאים  להחזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.

 • הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים

הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים- הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד ש"ח והעמדתה על סך של 50 מיליארד ש"ח. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התכונית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.

 • רישוי עסקים– הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. השינוי דורש הליך חקיקה.

נושאים נוספים

 • פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות– משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 ש"ח בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים. המהלך דורש תיקון חקיקה.
 • הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחרריםמשיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות. המהלך דורש תיקון חקיקה.

לכניסה להודעת רשות המיסים לחצ/י כאן