עדכונים שוטפים- משבר הקורונה- הגדלת מענק לעצמאים

משרד האוצר הודיע שבתום שיח משמעותי ומקיף של דרגי המקצוע עם אוכלוסיית העצמאים ונציגי המגזר העסקי, הוחלט להקצות סכום נוסף של כ-1 מיליארד שקל לטובת הרחבת מענק הסיוע לעצמאים, כך שסך הסיוע הישיר יעמוד על 4 מיליארד שקל. זאת על מנת שהפעימה הבאה של מענק הסיוע תורחב בצורה משמעותית.

בהתאם לפירוט הבא:

  1. הכללת שכירים בעלי שליטה .
  2. שיעור המענק יוגדל ל-70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת.
  3. הגדלת המענק המקסימלי לסכום של 10,500 שקל.
  4. הגדלת תקרת ההכנסה החייבת ל-1 מיליון שקל בשנה.
  5. ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית.
  6. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת. תקבע לפי שנת 2018 או שנת 2019, לבחירת העצמאי.
  7. ירידת מחזור הפעילות בהיקף של 25% תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני.

יש לציין שהפעימה הבאה של המענק טרם קיבלה תוקף של חקיקה, הן מבחינת היקף הסיוע והן מבחינת אוכלוסיית הזכאים.

לכניסה להחלטת משרד האוצר לחצ/י כאן