מתן ארכה למועד הדיווח ותשלום מע"מ עבור חודשים נובמבר דצמבר 2020

רשות המסים אישרה דחייה של הדיווח למע"מ בגין דוח דצמבר 2020 עד ליום 25.1.2021 וזאת לכלל חייבי הדיווח – דיווח חד חודשי ודו חודשי.

לאחר שקיים שיח עם ראשי הלשכות המקצועיות, החליט מנהל רשום המסים, מר ערן יעקב, על מתן ארכה עד ה-25 בינואר 2021 לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 (למדווחים חד ודו חודשי).

חשוב להדגיש כי ארכה זו לא תחול על הדיווחים השוטפים לגבי מקדמות מס הכנסה ולגבי דיווחי הניכויים.