נטל ההוכחה לגבי מחירי העברה

חוזר רשות המסים 1/2020

 

רשות המסים פרסמה חוזר מס הכנסה מספר 1/2020 בנושא: מחירי העברה – סעיף 85 א(ג) לפקודה.

מטרת חוזר זה להבהיר באלו מקרים דיווח על 'חקר תנאי שוק' (להלן: "עבודת חקר")

שהוגש על ידי הנישום יחשב כממלא את דרישת החוק והתקנות, ויעביר את חובת הראיה

במסגרת ההליך השומתי אל פקיד השומה, בשונה מהכלל לפיו חובת הראיה מוטלת על

הנישום.

לצפיה בתנאים המלאים לחצ/י כאן