ספטמבר 2019- דיווח על מכירת נכסים


כידוע, בכל מקרה של מכירת נכס, לרבות בהפסד, יש להגיש לפקיד השומה, בתוך 30 ימים מיום המכירה, דוח המפרט את חישוב רווח ההון או הפסד ההון וחישוב המס החל במכירה כאמור.
חובת הדיווח על מכירת נכס אינה חלה על מכירת ניירות ערך סחירים ויחידות בקרנות נאמנות, אם במועד המכירה נוכה מס במקור מרווח ההון.

לאחרונה, פרסמה רשת המסים טפסים מעודכנים לדיווח לגבי מכירת נכס (לרבות מטבע וירטואלי) בידי יחיד ובידי חבר בני אדם.

לצפייה בטופס דיווח על מכירת נכסים ליחיד לחצ/י כאן.
לצפייה בטופס דיווח על מכירת נכסים לחברה לחצ/י כאן.