ספטמבר 2020- מיסים ועסקים באיחוד האמירויות

הסכם הנורמליזציה בין ישראל לבין איחוד האמירויות מוביל לביצוע עסקאות ישירות בין המדינות, ובכך להזדמנויות מסחריות לעצמאים וחברות שיוכלו ליצור פעילות מסחרית חדשה בעולם הערבי.

איחוד האמירויות היא מדינת מדבר במפרץ הפרסי המורכבת משבע נסיכויות, המדיניות הכלכלית של האיחוד מבוססת על בירוקרטיה נמוכה, תחרותיות, מיסים נמוכים הכוללים אזורי סחר ללא מיסים וגיוון מקורות ההכנסה והפחתת התלות בנפט תוך דגש על תחומי הסייבר והיי-טק.

VBIR הינה חברה עצמאית ברשת GGI (Geneva Group International) – התאגדות עולמית של משרדי ראיית חשבון, ייעוץ ועריכת דין. לרשת GGI נציגות בשש נסיכויות באיחוד: אבו דאבי, דובאי, פוג'יירה, ראס אל-ח'ימה ושארג'ה.

היבטי המס באיחוד האמירויות:

באיחוד האמירויות אין מס הכנסה פדרלי, אך לכל אחת מהאמירויות חקיקת מס פנים-מדינתית. משטר המס באיחוד האמירויות מבוסס על בסיס טריטוריאלי- הכנסה חייבת במס אך ורק במידה והופקה בתחומי אחת המדינות של איחוד האמירויות, לעומת מדינת ישראל בה השיטה הינה פרסונלית וכל מי שהוגדר תושב מחויב במס בישראל על כלל הכנסותיו.

באיחוד האמירויות ישנם מספר אזורי סחר חופשיים שניתן לקבל בהם פטור מלא ממס חברות, ממכס וממע"מ וכן הישות תהיה פטורה מניכוי מס במקור על חלוקת וקבלת דיבידנדים לבעלי מניותיה.
יש לציין, תושב ישראל ישלם מס על משיכת הדיבידנדים כל עוד אין תכנון מס אחר.
כמו כן, חברה שעיקר השליטה והניהול בה מתבצעים מישראל תיחשב כתושבת ישראל וכדי לנצל את מס החברות באזורי הסחר עיקר השליטה והניהול בחברה שהקים צריכות להתנהל מחוץ לישראל.

עד לחודש אפריל 2020 חוק החברות באיחוד האמירויות דרש כי כל חברה תהיה מוחזקת ברובה על ידי תושב איחוד האמירויות. באפריל, בוצעה רפורמה ולפיה מרבית הישויות יוכלו להיות מוחזקות במלואן על ידי תושבים זרים, בכפוף לתנאים מסוימים.

על עסק להירשם ברשות המס הפדרלית של איחוד האמירויות אם הוא עוסק בנדל"ן או שמחזור העסקים שלו או היבוא שלו עולים על 375 אלף AED לשנה שהם כ-100 אלף דולרים אמריקאים.
כמו כן, ניתן להירשם מרצון ברשויות המס באיחוד עם מחזור העסקים או היבוא הוא מעל 185 אלף AED. את טופס הרישום ניתן למלא באתר האינטרנט של  רשות המס הפדרלית באופן מכוון.

שיעור המע"מ באיחוד האמירויות הוא 5%. עם זאת, קיים שעור מע"מ 0% עבור:
יצוא סחורות ושירותים מחוץ ל- ברית שיתוף הפעולה מדינות המפרץ, תחבורה בינלאומית, מתכות יקרות בדרגת השקעה, נכסי מגורים חדשים שנבנו לאחרונה, שירותי חינוך ובריאות, ביטוח לאומי.

באיחוד האמירויות אין מיסוי על יחידים ואין מס עזבון למעט הכנסות הנובעות מנכסי מקרקעין. על עובדים עצמאיים באיחוד חלה חבות לתשלום בשיעור של 17.5% לדמי ביטוח לאומי.