עוסקים פטורים- תזכורת

על פי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף התשל”ו 1976, כל עוסק פטור חייב לדווח למע”מ עד ליום 31 בינואר 2021 הצהרה אודות מחזור העסקאות שלו בשנת המס שחלפה. הצהרה זו נקראת הצהרת עוסק פטור למע”מ.
מחזור העסקאות לשנת 2020 לעוסק פטור צריך להיות עד 100,491 ש"ח.

אם סווגתם כעוסק פטור ומחזור העסקאות שלכם עלה על סכום זה יש לפנות למייצג או למשרד המע"מ בו מתנהל התיק שלכם לשינוי הסיווג.

קיימות 3 אפשרויות שבהן ניתן להגיש הצהרת עוסק פטור למע”מ:

  1. הגשה ידנית במשרדי מע”מ
  2. דיווח באמצעות אתר רשות המיסים באופן מקוון (ניתן באמצעות הקישור – https://www.misim.gov.il/empatur/startPageIntErnet.aspx )
  3. דיווח בעזרת מייצג – רואה חשבון או יועץ מס

יש לדווח עד ליום 31.01.2021.

לכל שאלה או הבהרה מוזמנים לפנות אלינו.