קביעת מועדי דיווח לרשויות המס לשנת 2019- חוזר פברואר 2019

לאחרונה, פרסמה רשות המסים את מועדי הדיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2019.

תאריך שנקבע לדיווח ותשלום מע"מ- דיווח מפורטתאריך שנקבע לדיווח ותשלום ניכוייםתאריך שנקבע לדיווח ותשלום מע"מ ומקדמות מ"התקופת דיווח ותשלום
25.02.201918.02.201918.02.2019ינואר
25.03.201918.03.201918.03.2019פברואר
01.05.201916.04.201915.04.2019מרץ
23.05.201916.05.201916.05.2019אפריל
24.06.201917.06.201917.06.2019מאי
23.07.201916.07.201915.07.2019יוני
26.08.201921.08.201921.08.2019יולי
23.09.201916.08.201916.08.2019אוגוסט
31.10.201931.10.201931.10.2019ספטמבר
25.11.201918.11.201918.11.2019אוקטובר
23.12.201916.12.201916.12.2019נובמבר
23.01.202016.01.202015.01.2020דצמבר

דיווח מקוון

הדיווח המקוון יעשה עד ה-19 לחודש. לפיכך, רשות המסים הדגישה כי במקרים בהם ה-19 לחודש חל בימים שישי/שבת/ראשון, לא תחול הארכת המועדים לדיווח מקוון עד ליום שני. עוסקים ונישומים אשר ידווחו ו/או ישלמו את המס באמצעים מקוונים לאחר ה-19 לחודש (במקרים בהם מועד הדיווח התקופתי שנקבע הנו לפני ה-19 לחודש), יחויבו בריבית, הפרשה וקנסות לפי החוק.