חוזר אפריל 2019: שימוש לרעה באישורי פטור מניכוי מס במקור- יישום חדש למניעת "גניבת זהויות"

הודעת רשות המסים

פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה יוצרות חובת ניכוי מס במקור, במקרים מסוימים.

ישנם מקרים של "גניבת זהויות" מנישומים, שלהם קיים אישור לפטור מניכוי מס במקור. "גניבת זהות" מתבטאת בהפצת חשבוניות פיקטיביות הנושאות את פרטי הנישום (ללא ידיעתו) ושימוש הפטור מניכוי מס במקור שהונפק עבור הנישום שזהותו "נגנבה" ממנו.

רשות המסים, במטרה לשפר את השירות לציבור, מציעה יישום חדש בשע"מ, המאפשר להציג במערכת ניכוי מס במקור את אישור ניכוי המס רק לרשימת לקוחות שתקבע על ידי הנישום. כל לקוח אחר שיכנס למערכת יידרש לנכות מס בשיעור המרבי לפי תקנות ניכוי מס במקור.

לאור האמור לעיל, נישום החושד כי "זהותו נגנבה", יכול לפנות למשרד מע"מ בו מתנהל תיקו עם רשימת לקוחותיו (על מנת שפרטיהם יוזנו למערכת ניכוי מס במקור).

לצפייה בחוזר שפרסמה רשות המסים לחצ/י כאן.