שיעורי המס לחברות ויחידים לשנת המס 2018

מס חברות
שיעור מס החברות (לפי סעיף 126א לפקודה), לשנת 2017 היה 24% ולשנת 2018 ואילך הוא 23%.

מדרגות המס ליחידים
השיעורים במדרגות המס ליחידים שונו ב-2018.
הוגדל שיעור המס הנוסף ("מס יסף") לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה ל-3% במקום 2%.
הסף לתשלום מס יסף ירד ויחושב החל מהכנסה חייבת שנתית של 641,800 ש"ח (במקום 640,000 ₪ בשנת 2017).
להלן מדרגות המס לשנת 2018:

מדרגת המס החודשית (ש"ח)מדרגת המס השנתית (ש"ח) שיעור המס החל משנת 2018 ואילך
עד 6,240עד 74,88010%
מ-6,241 עד 8,950מ-74,881 עד 107,40014%
מ-8,951 עד 14,360מ-107,401 עד 172,32020%
מ-14,361 עד 19,960מ-172,321 עד 239,52031%
מ-19,961 עד 41,530מ-239,521 עד 498,36035%
מכל שקל נוסףמכל שקל נוסף47%
מס נוסף מעל 53,490מס נוסף מעל 641,8803%