שיעורי המס לחברות ויחידים לשנת המס 2019

מס חברות
לאחר ששיעור מס החברות (לפי סעיף 126א לפקודה), הופחת החל מיום 01.01.2016 מ-26.5%
ל-25% והחל מיום 01.01.2017 הופחת ל-24%.
מיום 01.01.2018 הופחת שוב מס החברות ל-23%.

מדרגות המס ליחידים
השיעורים במדרגות המס ליחידים שונו ב-2019.
הסף לתשלום מס יסף עלה ויחושב החל מהכנסה חייבת שנתית של 649,561 ש"ח (במקום 640,800 ש"ח).
להלן מדרגות המס לשנת 2019:

מדרגת המס החודשית (ש"ח) מדרגת המס השנתית (ש"ח) שיעור המס החל משנת 2017 ואילך
עד 6,310 עד 75,720 10%
מ-6,311 עד 9,050 מ-75,720 עד 108,600 14%
מ-9,051 עד 14,530 מ-108,601 עד 174,360 20%
מ-14,531 עד 20,200 מ-174,360 עד 242,400 31%
מ-20,201 עד 42,030 מ-242,401 עד 504,360 35%
מכל שקל נוסף מכל שקל נוסף 47%
מס נוסף מעל 54,131 מס נוסף מעל 649,561 3%