שיעור ריבית 3ט ו3י לשנת 2019- חוזר ינואר 2019

ריבית 3ט
פורסמה הודעת מס הכנסה בנוגע לקביעת שיעור ריבית, אשר על פיה שיעור הריבית בשנת המס 2019 יעמוד על – 3.41%.

ריבית 3י
פורסמה הודעת מס הכנסה קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)  אשר על פיה שיעור הריבית בשנת המס 2019
לפקודת מס הכנסה יהא – 2.56%.