תשלום אגרה שנתית לרשם החברות לשנת 2020- תזכורת

לפי חוק החברות, על כל חברה חלה החובה לשלם מידי שנה אגרה שנתית לרשם החברות.
סעיף 5 לתקנות מסדיר את אופן תשלום האגרה השנתית, וקובע כי חברה אשר בוחרת לשלם במועד מוקדם, תזכה להנחה בתשלום.

אגרת רשם החברות בתשלום עד ליום 31.03.2020 הוא 1,133 ש"ח.

למשלמים לאחר ה-31.03.2020 – 1511 ש"ח.

לתשלום האגרה באתר רשם החברות לחצ/י כאן.