תשלום אגרה שנתית לרשם החברות- תזכורת- חוזר פברואר 2019

לפי חוק החברות, על כל חברה חלה החובה לשלם מידי שנה אגרה שנתית לרשם החברות.
סעיף 5 לתקנות מסדיר את אופן תשלום האגרה השנתית, וקובע כי חברה אשר בוחרת לשלם במועד מוקדם, תזכה להנחה בתשלום.

אגרת רשם החברות בתשלום עד ליום 31.03.2019 הוא 1,133 ש"ח.

לתשלום האגרה באתר רשם החברות לחצ/י כאן.