על השירות

שכר העבודה כולל מרכיבים רבים הנגזרים מהוראות חוקי העבודה השונים ומהסכמי העסקה.
לטיפול נכון ויעיל, ובמסגרת החוק, בנושאי שכר עבודה חשיבות רבה הן מבחינת העובד והן מבחינת המעסיק.

VBIR מעניקה מגוון שירותים במסגרת הטיפול בשכר הכוללים:

  • עריכת תלושי שכר בהתאם לתנאי חוזי ההעסקה ולדרישות החוק.
  • ייעוץ בנושא שכר, דיני עבודה ומיסים על השכר.
  • סיוע בביצוע תשלומי חובה חודשיים – ניכויים משכר לביטוח לאומי, מס הכנסה והפרשות סוציאליות שונןת (לקופות פנסיה,קרנות השתלמות ןכיו"ב).
  • הגשת דוחות שכר שנתיים הנדרשים על ידי הרשויות ועל ידי הלקוח עצמו.