על השירות

שירותי החשבות שאנחנו מעניקים לעסקים כוללים ליווי אישי, מקצועי ושוטף בהתאמה לאופי הפעילות, ובין היתר:

 • עריכת תקציבים ובקרה תקציבית
 • עריכת דוחות כספיים חודשיים בהתאם לדרישות ההנהלה והמשקיעים (מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים, השוואת תקציב לביצוע)
 • הכנת דוחות כספיים שנתיים ודוחות למס
 • תכנון ויישום של נהלים ובקרות בחברה
 • שילוב המערכת התפעולית והחשבונית בתחומים הבאים:
  • רכש ולוגיסטיקה
  • ניהול מלאי
  • רכוש קבוע