על השירות

תוכניות 'מגנ"ט' (מחקר ופיתוח גנרי טכנולוגי) הינן חלק ממסלולי הסיוע של הרשות לחדשנות לקידום התעשייה הישראלית. תוכניות אלה מציעות שילוב ייחודי בין התעשייה לאקדמיה לשם יצירה של שיתופי פעולה פוריים.

VBIR פועל בתחום שנים רבות משמש ושימש כמנהל הכספים והמנהל האדמיניסטריטיבי של עשרות " מאגדי מגנ"ט.

הסיוע שניתן על ידי VBIR למאגדים כולל מספר שלבים:

 • שלב הקמת המאגד (לפני האישור של הרשות לחדשנות)
  • הכנת התקציבים
  • הדרכות בכללי העבודה של הרשות לחדשנות ומגנ"ט
  • קביעת כללי דיווח אחידים
  • הגשת הבקשה
  • מעקב אחרי התהליך עד לקבל כתב אישור ראשונה
 • שלב הפעילות השוטפת
  • ריכוז דוחות הביצוע הרבעוניים
  • הגשת הדוחות לרשות לחדשנות
  • שינויים תקציב (אם נדרשים) בין הסעיפים השונים ובין חברות בתוך המאגד
  • הגשת דוחות ביניים לרשות החדשנות
  • מעקב פרטני אחרי התקבולים
  • חלוקת התקבולים בין החברות
  • דיווח להנהלת המאגד בעקבות דוח ביניים
  • ניתוח ביצוע לעומת תקציב
  • ניתוח מגמות לניצול התקציב