אחראית על ניהול המערכים מול רשויות המס, מס הכנסה מע"מ והמוסד לביטוח לאומי, התכתבויות, בקשות בכתב, פגישות עם פקידי השומה ועוד.
אחראית על מתן שירות, סיוע והסברים לעובדי המשרד והלקוחות בכל תחומי המיסוי השונים.