If you can dream it, you can do it
Walt Disney

גיא מוביל את תחום שירותי ביקורת דוחות כספיים וייעוץ בנושאי מס. מעורב ברוב העסקאות של התאגידים אשר הינם לקוחות המשרד.
לגיא ניסיון עשיר בליווי עסקאות מורכבות בארץ ובחו"ל הן עם לקוחות ישראליים והן עם חברות רב לאומיות.
משמש כרואה חשבון של חברות ציבוריות ופרטיות, ממגוון ענפי השירותים והתעשייה, חברות הפועלות בישראל ובשווקים בינלאומיים.
חבר בוועדה למיסים של לשכת רו"ח בישראל.