הפסימי מתלונן על הרוח, האופטימי מצפה שהיא תשתנה, החכם מכוון את המפרש בהתאם
וויליאם ארתור וורד

למני ידע וניסיון עשירים בעבודה מול חברות מסחריות, הפקות טלוויזיה, אמנים, יזמות נדל"ן ועוד.