היערכות להטלת מס עיזבון בישראל, ספטמבר 2011

היערכות להטלת מס עיזבון בישראל
נכון למועד פרסום זה, לא ידוע האם ועדת טרכטנברג תמליץ על הטלת מס עיזבון ומתנות בישראל, בעקבות המחאה החברתית. פרסום דוח ועדת טרכטנברג עשוי להיחשב כמועד הקובע לעניין חבות במס לגבי העברת מתנות. הערכות אפשרית, הינה העברה פטורה ממס של נכסים במתנה לקרובי המעביר בהתאם לחוק כיום.
ברצוננו להדגיש, כי יש לדווח לרשויות המס על העברת נכס במתנה תוך 30 יום ממועד נתינת המתנה (לגבי מקרקעין 40 יום).
ייתכן והוראות החוק יכללו  תחולה רטרואקטיבית ולפיכך מתנות כאמור יחויבו במס. משרדינו נערך לטיפול בנושא ויעדכן בהתאם להתפתחות הנושא.