העברת פעילות רווחית לחברה בהפסדים – פסק דין של בית המשפט העליון ג'ולקס שוקי הון, נובמבר 2013

העברת פעילות רווחית לחברה בהפסדים – פסק דין של בית המשפט העליון ג'ולקס שוקי הון, נובמבר 2013
פסק דין זה דן בסוגיית העברת פעילות בשוק ההון בין חברת אם רווחית לחברת בת בעלת הפסדים.
מדובר בשתי חברות אשר עסקו בתחום התכשיטים וצברו הפסדים עד לשנת 1998. בשנים 1999-2000, צברה חברת האם רווחים. החברה קיזזה את כל הפסדיה הצבורים משנים קודמות מול רווחים אלו.
חברת הבת, אשר לא הייתה פעילה בשנים אלו, חזרה לפעילות וביצעה מספר עסקאות בשוק ההון אשר הניבו לה רווחים, אותם קיזזה גם היא מול הפסדיה הצבורים משנים קודמות. לאחר הקיזוז, הפסיקה שוב את פעילותה.

פקיד השומה טען כי העסקאות שביצעה חברת הבת בשוק ההון הינם בגדר פעילות מלאכותית וכי לא ניתן להכיר בקיזוז ההפסדים שביצעה.

נמצא כי לחברת הבת אין עובדים או משרדים וכמו כן, נמצא כי חברת האם הייתה ערבה לביצוע העסקאות. בית המשפט העליון קבע כי לא ניתן להכיר בקיזוז ההפסדים שנעשה בחברת הבת מהסיבה כי מדובר בפעולה מלאכותית ולא בפעילות עסקית של חברת הבת.