פסק דין גריידי – מיסוי החזר דמי אש"ל מהכנסת עבודה, מרץ 2012

פסק דין גריידי – מיסוי החזר דמי אש"ל מהכנסת עבודה, מרץ 2012
פסק דין זה, שפורסם בחודש ינואר 2012, דן בסוגיית מיסוי החזר דמי אש"ל שהתקבל על ידי עובד שכיר. העובד נשלח לחו"ל במסגרת עבודתו ויחד עם משכורתו החודשית קיבל תשלומים במזומן עבור דמי אש"ל לכיסוי הוצאותיו בחו"ל. העובד לא השתמש בכל הכספים שקיבל במהלך שהייתו בחו"ל ולא דיווח על התשלומים הללו מאחר וסבר כי הינם פטורים ממס. פקיד השומה חייב את הנישום במס בגין דמי האש"ל שקיבל העובד ולא השתמש בהם.

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע כי עצם העובדה שתקנות מס הכנסה מורות כי סכומי האש"ל שעד התקרה מותרים בניכוי, אין בה כדי ללמד שלא נדרש שההוצאה תהא הוצאה בפועל ואין בה כדי ללמד כי אין לראות בסכומים אלה כהכנסה כאשר הנישום לא הוציא אותן בפועל.
חשוב לציין כי מדובר בסוגיה אשר עשויה להעלות שאלות לגבי אופן הבדיקה על ידי המעביד של סך ההוצאות שניתנו לעובד ביחס להוצאות שהוצאו בפועל במזומן בזמן השהייה בחו"ל.