הנחיות וטפסים לקבלת פיצויים בשל מבצע עמוד ענן, ינואר 2013

הנחיות וטפסים לקבלת פיצויים בשל מבצע עמוד ענן, ינואר 2013
לאור החלטת הממשלה על מתן פיצוי על נזקים עקיפים שנגרמו בשל הלחימה בדרום ולאור תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, פרסמה רשות המסים ביום 1.1.2013 הנחיות לקבלת פיצוי בגין נזק עקיף שנגרם לענפיים שונים במשק בשל מבצע "עמוד ענן", בין התאריכים 14.11.2012-23.11.2012 .
על פי התקנות, בתנאי כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, רשאי כל ניזוק להגיש תביעה בגין נזק עקיף באחד מתוך שלושה מסלולים אפשריים:

1. מסלול שכר:
מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין שכר ששולם לעובדיו אשר לא הגיעו לעבודתם. בנוסף, יינתן הפיצוי עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו בשל השגחה על ילדיו שמתחת לגיל 14. גובה הפיצוי הינו 132.5% משכר הבסיס של העובד.

2. מסלול מחזורים:
בעל עסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי בהתאם לדיווח השוטף למע"מ. גובה הפיצוי יחושב בהשוואה למחזור העסקי בתקופה מקבילה אשתקד.

3. מסלול הוצאות:
בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק.

בנוסף למסלולים אלו, לענפים ייחודיים כגון בתי מלון וחקלאים הוצעו פתרונות נוספים:
• בתי מלון:  רשאים לתבוע פיצוי בשל נזק עקיף בגין התקופה שעד ליום 28.2.2013. התנאי לכך הוא הוכחה לביטול או צמצום הזמנות.
• חקלאיים:  לניזוקים אשר עיסוקם בענפי גידולים צמחיים, למעט ענף הגינון אשר נמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה, חישוב הפיצוי ייעשה על בסיס נוסחה המשקפת את אובדן התוצרת בניכוי הוצאה נחסכת.

חשוב לציין כי בנוסף למסלולים השונים שהוצגו לעיל, קיים המסלול האדום. במסגרת מסלול זה, ניזוק יוכל לתבוע פיצוי בגין הנזק אותו יוכל להוכיח לרשות המיסים. המסלול האדום תקף ליישובי הספר בטווח שבין 0-7 ק"מ מרצועת עזה, לרבות העיר שדרות.