חברות פרטיות, שותפויות, מלכ”ר

הפתרון שלנו לחברות פרטיות

VBIR הינו משרד בעל מומחיות, ידע מקצועי וניסיון במתן שירותי ביקורת, עריכת דוחות כספיים ודוחות נלווים של חברות פרטיות הפועלות בענפי מסחר, שירותים, תעשייה, הייטק וכיוצ"ב.
משרדנו מעניק לחברות פרטיות שירותים רבים ומגוונים כגון: ביקורת ועריכת דוחות כספיים שנתיים לרבות דוחות התאמה למס, הערכות מס, הנהלת חשבונות, הפקת שכר, ליווי וייעוץ בנושאים חשבונאיים מיסויים, טיפולים שוטפים מול רשויות המס וכיוצ"ב.

עבודת הביקורת נערכת באמצעות שיטות עבודה מתקדמות ונהלי ביקורת קבועים המאפשרים לנו לבצע את עבודת הביקורת בצורה המקצועית והיעילה ביותר.

הפתרון שלנו לשותפויות

שותפות הינה התאגדות משפטית בין מספר ישויות משפטיות (יחידים, חברות) המנהלות עסק משותף לצורך לצורך פעילות עסקית והפקת רווחים.

משרדנו מעניק  לשותפויות שירותים מגוונים כגון: שירותי הנהלת חשבונות, הכנת דוח שנתי לשותפות ולשותפים בה, טיפולים שוטפים מול רשויות המס, ייעוץ וליווי בנושאים חשבונאיים ומיסויים.

הפתרון שלנו לעמותות ומלכ"רים

עמותה , מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) וכן חברה לתועלת הציבור (חל"צ) הינן ישויות בעלות מאפיינים ייחודיים משפטית, חשבונאית ומיסויית.

בVBIR נתגבשה יכולת מקצועית גבוהה במתן שירותי ביקורת לארגונים הפועלים ללא מטרת רווח (עמותות, מלכ"רים וכו').  כתוצאה מהניסיון הרב משרדנו מעניק לעמותות שירותים רבים המסייעים בקידום מטרות הארגון.
השירותים המוענקים ע"י משרדנו הם: שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים לפי כללי חשבונאות מקובלים למלכ"רים, טיפולים שוטפים מול הרשויות, סיוע בעמידה בדרישות רשם העמותות, סיוע בקבלת אישור לפי סעיף 46 לצרכי מס הכנסה, יעוץ בנוגע לעמידה בדרישות חשבונאיות של החשב הכללי, סיוע בעריכת תקציב שנתי, ייעוץ שוטף למוסדות הארגון וכיוצ"ב.