חברות ציבוריות

הפתרון שלנו לחברות ציבוריות

לVBIR  ידע  מקצועי רחב וניסיון רב שנים  במתן שירותי ביקורת לחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה.
VBIR מעניקה את שירותי הביקורת תוך עמידה בדרישות המקצועיות הגבוהות ביותר הנדרשות לשם ביקורת דוחות כספיים של חברת ציבוריות בארץ. כלי העבודה שפותחו במשרד תואמים לדרישות סקירת העמיתים בישראל.
לצוות הביקורת ידע מקיף ועדכני בתקינה החשבונאית הישראלית והבינלאומית (IFRS).