יחיד, עוסק מורשה, עוסק פטור

הפתרון שלנו לעצמאים

יחיד, עוסק מורשה, עוסק פטור– עצמאי בראשית פעילותו צריך להחליט האם לפעול כ " עוסק פטור", "עוסק מורשה "  או "חברה בע"מ".  משרדנו יעניק  ליווי והכוונה בהתאמת סוג הישות הנכונה עבור כל לקוח תוך התאמה אישית לצרכיו ולחזון על פיו פועל הלקוח. אנו מתחשבים בשיקולי מיסוי, התוצאות הכספיות החזויות של העסק ושיקולים עסקיים

ב VBIR  רואי חשבון ויועצי מס מנוסים המעניקים ללקוח את השירותים הנדרשים כגון: עריכה והגשת דוחות אישיים והצהרות הון, סיוע וייעוץ מס לעצמאים, טיפולים שוטפים מול הרשויות, ייעוץ בהיבטי מיסוי הפרט בהשקעות ניירות ערך סחירים בארץ ובחו"ל, ייעוץ לגבי תושבות מס לצורך ניצול מלוא הטבות המס וכיוצ"ב.