חוזר יולי 2020- האם יש מקום להטיל קנסות לאחר ביקורת ניכויים-ביטוח לאומי

ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 51177-06-18)

בשנת 2016 נחתם בין בנק לאומי למס הכנסה הסכם שומה לשנות המס 2011–2013 בעקבות ביקורת ניכויים, הבנק שילם מס בסך של כ-45 מיליון ש"ח וקנס פיגור בסך של כ-8.5 מיליון ש"ח.

בעקבות המקרה, אגף ביקורת ניכויים של המוסד לביטוח לאומי  אימץ  את קביעת מס הכנסה במסגרת הסכם הפשרה והשית על הבנק קנסות בגובה של כ-8 מיליון ש"ח.

הבנק הגיש בקשה לוועדה העליונה של המל"ל לבטל את הקנסות והפרשי ההצמדה בגינם, אך בקשה זו נדחתה בטענות שכל הטבה הניתנת לייחוס – יש לזקפה בתלוש השכר של העובד, מדובר בליקויים חוזרים בפעם השלישית ובשומות ניכויים קודמות בגין רכיבים דומים, לא הוטלו על הבנק קנסות.

בית הדין קבע כי אין להטיל קנס בטרם יידע הנתבע את המבוטח בהפרשי דמי הביטוח בהם חויב, ולכן אין מדובר בפיגור והמל"ל לא היה רשאי להטיל קנסות בגין שומות ניכויים שהושתו על הבנק.