חוזר מאי 2019- מפעל תעשייתי הפועל בתחום התוכנה

החלטת מיסוי  בתחום חוקי עידוד

לאחרונה, פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי בהסכם בנושא מפעל תעשייתי הפועל בתחום התוכנה.
עובדות:

 1. מדובר בחברה פרטית תושבת ישראל אשר עוסקת בפיתוח תוכנה. התוכנה אותה מפתחת החברה מאפשרת ללקוחות החברה בכל העולם לבצע בדיקות לקמפיינים של פרסום.
 2. הכנסות החברה נובעות מדמי שימוש בתוכנה. דמי השימוש נגזרים מהיקף השאילתות שהלקוח מעוניין לקבל מהתוכנה.
 3. החברה הצהירה כך:
  * החברה מעסיקה 6 עובדים, מתוכם שלושה עובדי פיתוח במשרה מלאה ושלושה עובדים נוספים שעוסקים בשיווק ותפעול.
  * ממועד תחילת פעילות הייצור של החברה, כל עובדי הפיתוח מועסקים כשכירים בחברה והוצאות השכר בגינם נרשמים כהוצאות מחקר ופיתוח בדוחותיה הכספיים של החברה.
  * העובדים פועלים ממשרדיה הייעודיים של החברה הממוקמים בתל אביב.
  * לחברה ציוד המשמש לפעילותה הייצורית (מחשבים, תוכנות וכדומה) אשר נמצא בבעלות החברה ורשום בספריה החל ממועד פעילותה.
  * כל הסכמי ההתקשרות עם הלקוחות והספקים נחתמים במישרין מול החברה.
  * הקניין הרוחני (IP) הנובע מפיתוח התוכנה, לרבות הסיכונים הנובעים ממנו, נרשם במלואו בבעלות מלאה של החברה בישראל.

פרטי הבקשה:
החברה בקשה להיחשב כ"מפעל תעשייתי" ולהכיר בהכנסותיה ממתן זכות שימוש בתוכנה כ"הכנסה מועדפת", בהתאם לסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון.

החלטת המיסוי ותנאיה:    

 • נקבע, כי מפעלה של החברה הינו "מפעל תעשייתי" וזאת בהתבסס על פעילותה של החברה אשר מהווה פעילות ייצורית של פיתוח תוכנה ובהתאם להצהרותיה המופיעות בסעיף 3 לעיל.
 • נקבע שהכנסותיה של החברה נחשבות כ"הכנסה מועדפת" מאחר והן נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה.
 • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.

לצפייה בהחלטת המיסוי המלאה לחצ/י כאן.