משבר הקורונה- עדכונים שוטפים-חוק המענקים לעידוד תעסוקה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שתאפשר הענקת תמריץ כספי למעסיקים אשר יחזירו עובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה.

במסגרת החוק נקבע כי המענק יינתן רק אם העובד שעבורו מבוקש המענק, ישתכר לפחות
ב-3,300  שקל בכל חודש.

עוד נקבע, כי על מנת לוודא רציפות העסקה של העובד ולשמר את תעסוקתו, סכום המענק יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני 2020 עד ספטמבר 2020: עבור מי שהוחזר ע"י המעסיק לעבודתו מה-19 לאפריל, יהיה המעסיק זכאי ל-875 ₪ עבור כל אחד מ-4 חודשים אלה (סה"כ 3,500 ₪), ועבור מי שהוחזר ע"י המעסיק החל מחודש יוני, יהיה המעסיק זכאי ל-1,875 ₪ בגין כל אחד מ-4 חודשים אלה (סה"כ 7,500 ₪).

הזכאות למענק מותנית בכך שהמעסיק דיווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים עד ליום 29/2/2020 ולא דיווח על סגירת התיק עד ליום 31/5/2020.

וכן, דיווח המעסיק לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד ליום 29 בפברואר 2020 ולא דיווח לרשות המסים בישראל על סגירת עסקו עד יום 31 במאי 2020.

לכניסה להודעה באתר הכנסת לחצ/י כאן.