משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- מענק שימור עובדים- מסלול מידי

תנאי הזכאות למענק

 • שיעור הפגיעה במחזור- עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
 • זכאות למענק הוצאות קבועות-
  העסק זכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.
 • לא קיבל מענקים לעידוד תעסוקה- העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה, הניתן על ידי שירות התעסוקה והעסק לא קיבל מענק עידוד תעסוקה מרשות השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.

 

מי הם העובדים המזכים את המעסיק במענק?

עובד שמתקיים לגביו כל אחד מאלה:

 • תושב ישראל.
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך.
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש.
 • העובד איננו המעסיק, ולעניין תאגיד-הוא אינו בעל השליטה בתאגיד, או מנהל תאגיד.

 

מה הוא מספר העובדים בעסק המזכים במענק ?

"תקופת הבסיס" – חודש ינואר או פברואר 2020, לפי החלטת המעסיק
"תקופת הזכאות" – החודשים ספטמבר ואוקטובר 2020.

מספר העובדים (בתקופת הבסיס ובממוצע בתקופת הזכאות) ייספר כך:
מספר העובדים המוכרים, בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים, לא כולל עובדים שפוטרו, או היו בחופשה ללא תשלום באותה תקופה, כולה או חלקה, כאשר:
"עובד מוכר" – אחד מאלה:
* שכרו החודשי אצל המעסיק הוא מעל 5,300 ₪
* עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי מעל 2,650 ₪

"עובד חלקי" – אחד מאלה:
* שכרו החודשי נע בין 2,650 ₪ ל- 5,300 ₪
* עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי נע בין 1,325 ₪ ל-2,650 ₪

לעניין זה, השכר החודשי הינו שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי.

 

סכומי המענק

עסקים קטנים המעסיקים עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות שלהם לשנת 2019 נמוך מ-300,000 ש"ח

נוסחת החישוב תהיה:
5,000*(מצבת העובדים הבסיסית*0.5-מצבת העובדים בתקופת הזכאות)

מעסיקים המעסיקים מעל חמישה עובדים ומחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 היה גבוה מ-300 אלף ש"ח
נוסחת החישוב תהיה:
5,000*(מצבת העובדים הבסיסית*מקדם שימור העובדים-מצבת העובדים בתקופת הזכאות)

אחוז הירידה במחזורמקדם שימור העובדיםהנוסחה לחישוב המענק
מ-25% עד 40%0.85,000*(מצבת העובדים הבסיסית*0.8-מצבת העובדים בתקופת הזכאות)
מ-40% עד 60%0.75,000*(מצבת העובדים הבסיסית*0.7-מצבת העובדים בתקופת הזכאות)
מ60% עד 80%0.555,000*(מצבת העובדים הבסיסית*0.55-מצבת העובדים בתקופת הזכאות)
מ-80% עד 100%0.45,000*(מצבת העובדים הבסיסית*0.4-מצבת העובדים בתקופת הזכאות)

 

חישוב גובה המענק

ניתן לחשב את גובה המענק באמצעות מחשבון  לבדיקת זכאות וגובה המענק, לחישוב לחצ/י כאן.

מספר דוגמאות:

 • המחזור השנתי ב-2019 היה 200,000 ש"ח.
  המחזור בתקופת הבסיס (ספט'- אוקטובר 2019) היה 50,000 ש"ח
  המחזור בתקופת הזכאות (ספט'- אוקטובר 2020) היה 35,000 ש"ח.
  בחודש ינואר 2020 היו 5 עובדים.
  בחודש ספטמבר 2020 היו 4 עובדים.
  בחודש אוקטובר 2020 היו 3 עובדים.

אופן החישוב: (3.5-5*0.5)*5,000 = 5,000

 • המחזור השנתי ב-2019 היה 5,000,000 ש"ח.
  המחזור בתקופת הבסיס (ספט'- אוקטובר 2019) היה 250,000 ש"ח
  המחזור בתקופת הזכאות (ספט'- אוקטובר 2020) היה 180,000 ש"ח.
  בחודש ינואר 2020 היו 100 עובדים.
  בחודש ספטמבר 2020 היו 90 עובדים.
  בחודש אוקטובר 2020 היו 80 עובדים.אופן החישוב: (85-100*0.8)*5,000 = 25,000
 • המחזור השנתי ב-2019 היה 5,000,000 ש"ח.
  המחזור בתקופת הבסיס (ספט'- אוקטובר 2019) היה 250,000 ש"ח
  המחזור בתקופת הזכאות (ספט'- אוקטובר 2020) היה 50,000 ש"ח.
  בחודש ינואר 2020 היו 100 עובדים.
  בחודש ספטמבר 2020 היו 70 עובדים.
  בחודש אוקטובר 2020 היו 80 עובדים.אופן החישוב: (75-100*0.55)*5,000 = 100,000

 

מספר דגשים

 • האפשרות להגשת בקשות למענק תיפתח החל מ-01.12.2020 ולא יאוחר מ-30.06.2021.
 • המענק חייב במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ.