משבר הקורונה- עדכונים שוטפים- מרבית ההקלות בדמי האבטלה יבוטלו

סיום הקלות בקיצור תקופת האכשרה לזכאות לדמי אבטלה

החל מיום 20.4.2020 וכל עוד לא הותקנו תקנות חדשות – כדי להיות זכאי לדמי אבטלה יש לצבור 12 חודשי עבודה מתוך 18 חודשי עבודה (לא חייבים להיות רצופים), כמפורט בחוק הביטוח הלאומי.

סיום תקופת מענק ההסתגלות המיוחד לבני 67 ומעלה

החל מיום 20.4.2020 וכל עוד לא הותקנו תקנות חדשות – תושב ישראל בגיל 67 ומעלה שהופסקה עבודתו ביום 20.4.2020 ואילך, אינו זכאי לקבל את מענק ההסתגלות המיוחד.

בוטלו תקנות שעת חירום בעניין חל"ת של עובדים ועובדות, המוגנים בחוק עבודת נשים

כלל המעסיקים המעוניינים להוציא לחל"ת עובד/ת המוגן/ת עפ"י חוק עבודת נשים או להאריך היתר, שתוקפו הסתיים לאחר מועד זה, מחויבים בהגשת בקשה להיתר, בעת הוצאה לחל"ת, ועליהם לפנות למנהל הסדרה והאכיפה בבקשה.

לכניסה לכתבה המלאה בנושא ביטול תקנות שעת חירום בעניין חל"ת לעובדים מוגנים לחצ/י כאן