על השירות

לVBIR  ידע  מקצועי רחב וניסיון רב שנים  במתן שירותי ביקורת, עריכת דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים אחרים , ייעוץ חשבונאי ויכולת יישום של תקינה חשבונאית מקומית (ISRAELI GAAP) ותקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS).
משרדנו חבר ברשת הבינלאומית Geneva Group International, מה שמאפשר נגישות מקצועית, הן לחשבונאות בינלאומית והן לחשבונאות מקומית בכל מדינה בה קיים חבר ברשת.

אנו מאמינים כי על מנת לבצע ביקורת טובה יש להכיר ולהבין את עסקי הארגון, את הסביבה בה הוא פועל וזאת מעבר לשליטה בתקנים החשבונאיים על פיהם מוצגות התוצאות העסקיות של הארגון.

אנו מבצעים את עבודתנו תוך יישום שיטות עבודה מתקדמות מתוך מטרה להיענות לצרכי התקינה החשבונאית בארץ ובעולם ובמקביל לצרכי הלקוח ותוך קשר ישיר עם הלקוח ובהתאם לגודלו, אופיו וסוגו.