על השירות

למשרדנו ניסיון רב בהובלה ובהשתתפות בתהליכי בדיקת נאותות חשבונאית, מיסויית ופיננסית עבור גופים מובילים בארץ ובעולם. בדיקת נאותות היא תהליך בו בודקים חברה או פעילות מסוימת לצורך בחינת כדאיות ההשקעה בה. לרוב, מבצעים בדיקת נאותות במטרה להקטין את הסיכון שבביצוע המהלך העסקי, כמו רכישה או הנפקה ציבורית על ידי בירור מקיף של מצב החברה, נכסיה ופעילותה. תהליך בדיקת נאותות כולל בד"כ בחינה חשבונאית ומשפטית, זיהוי הזדמנויות וסיכונים עסקיים, ניתוח תחזיות לפעילות החברה.

אנחנו מבצעים בדיקות נאותות בעקבות בקשות הלקוחות שלנו וכחלק מתהליך ההשקעה-רכישה ותהליכי בדיקת חברות טרם שנתקבלה החלטת השקעה.

לצוות המשרד ניסיון רב בשיתופי פעולה עם משרדי עו"ד, יועצים כלכליים, אקטוארים, מומחי מחשוב ויועצים אחרים שמעורבותם נדרשת כחלק מצוות בדיקת נאותות ע"פ צרכי הלקוח.

מה נדרש לבדוק במסגרת בדיקת נאותות?

  • בדיקת סיכונים בעסק מבחינה תפעולית
  • בדיקת סיכונים בעסק מבחינה מימונית
  • ניתוח הדוחות הכספיים של העסק
  • בדיקת אמינות נתונים היסטוריים
  • בדיקת איתנות פיננסית של העסק
  • בדיקות חשיפות מול גורמים סטטוטוריים שונית כדוגמתמס הכנסה, מס ערך מוסף, הביטוח הלאומי וכן בדיקת עמידה בתקנות וחוקים אליהם העסק חשוף (פיננסית !).