על השירות

VBIR  מספק שירותי ראיית חשבון שעיקרם עריכת דוחות כספיים למגוון חברות בענפי משק רבים. השירות ניתן על ידי מנהלי ביקורת מנוסים, בעלי ידע נרחב בעריכה ובביקורת של דוחות כספיים.

שירותי ראיית חשבון ו/לעריכת דוחות כספיים כוללים, בין היתר:

 • ליווי וייעוץ משלב הקמת העסק (ייעוץ של כדאיות סוג העסק – חברה, שותפות, יחיד וכד')
 • בניית אינדקס חשבונות מותאם לעסק לפי הפעילות העסקית ובהתאם לצרכי העסק/ההנהלה
 • דוחות רווח והפסד, מאזן ודו"ח תזרים מזומנים ברמה חודשית
 • ניהול מעקב ובקרה תקציבית
 • ייעוץ פיננסי שוטף
 • ייעוץ ופיקוח שוטף על מחלקת הנהלת חשבונות וחשבות השכר
 • ייעוץ שוטף בנושא שכר ומשכורות ואישור תשלומי שכר לעובדים למוסדות בגין עובדים
 • בניית תקציב, דוחות רווח והפסד ודוחות תזרימי מזומנים חזויים לצורך קבלת החלטות
 • מעקב ואישור תשלומים באופן שוטף
 • עבודה מול רשויות המס
 • עריכת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים