על השירות

לVBIR ידע רחב על ליווי עסקים מסוגי שונים, עסקים קטנים, תאגידים, עסקים משפחתיים.

VBIR מציעה בתחום הייעוץ מגוון שירותים הכוללים:

  • ייעוץ בתחומי שכר.
  • ניהול הון וליווי פיננסי.