על השירות

אחד מתחומי ההתמחות הייחודיים של VBIR הינו ה- wealth management – ניהול הון וליווי פיננסי ליחידים ומשפחות שבבעלותם הון (נכסים פיננסיים, השקעות בחברות, נדל"ן ונכסים אחרים). שירותי ה- wealth management של משרדנו נותנים ללקוח ערך מוסף רב בניהול נכסיו, בגיבוש מדיניות ניהול הנכסים, בפיקוח ובבקרה על הנכסים ואופן ניהולם כל זאת תוך ניצול הידע שהצטבר במשרד ובגופים עמם אנו עובדים.

יתרונותינו הבולטים בעבודה מול לקוחותינו בתחום ניהול ההון והליווי הפיננסי הינם

 • היות VBIR משרד רואי חשבון מאפשר  ראיית התמונה המלאה של נכסי הלקוח וצרכיו הכוללים . לצד מתן שירות אישי. VBIR משמש כתובת אחת לריכוז הטיפול המקצועי בלקוח תוך התייעצות וליווי צמוד מול מיטב המומחים בתחומם.
 • היותנו רואי חשבון בלתי תלויים המשמשים אנשי אמון של הלקוח ומחויבים כלפיו לסודיות מלאה.
 • ניסיון וידע מצטבר ב VBIR בעבודה מול גופים פיננסיים (מוסדות פיננסיים, מנהלי השקעות ) בולטים בישראל ובחו"ל.
 • מומחיות ומקצועיות בעריכת דיווחים פיננסיים וחשבונאיים תקופתיים אמינים ה"נתפרים" על פי צרכי הלקוח.
 • היכולת המקצועית לשלב שיקולי מיסוי בתהליך קבלת ההחלטות של הלקוחות ולסייע בביצוע תכנוני מס.
 • יכולתנו לערוך באופן מקצועי את הדיווחים הנדרשים לרשויות השונות – דוחות שנתיים וחצי שנתיים לרשויות המס , דוחות לבנק ישראל ומוסדות /גופים אחרים על פי צרכי הלקוח.

עבודת משרדנו מול הגופים הפיננסיים נערכת באופן בלתי תלוי, וכמייצגי הלקוח נעשית תוך ראיית טובתו וצרכיו בלבד. היותנו חברים ברשת הבינלאומית GGI השישית בגודלה בעולם, מאפשר נגישות מצוינת לגופים פיננסיים, מנהלי השקעות , יועצי השקעות ויועצי מיסוי ברחבי העולם.

מסגרת השירותים כוללת

 • סיוע ללקוח במיפוי נכסיו , ארגון התיעוד הרלבנטי והגדרת דרישות קבלת דיווחים מגופי ההשקעה ו/או גופים בהם ביצע הלקוח השקעות.
 • סיוע ללקוח בתהליך בחינת מדיניות ההשקעות. הלקוח נדרש לבחון, בסיוענו, את מדיניות ההשקעה תוך התחשבות בסך הונו, מקורות ההכנסה , גילו ומצבו המשפחתי ומטרות ההשקעה לרבות התחשבות בצרכי בני משפחתו והדורות הבאים.
 • סיוע בבחירת מוסדות פיננסיים, מנהלי השקעות ויועצי השקעות בארץ ובחו"ל. במסגרת זו נוכל לשמש כאנשי הקשר של הלקוח מול הגופים הפיננסיים לשם קבלת דיווחים, התייעצויות יישום מבנה עמלות , יישום שינויים בתיקי ההשקעות ועוד.
 • עריכת דיווחים שוטפים ("תמונת מצב ") המציגים את הנכסים הפיננסיים והנכסים האחרים, הרכב הנכסים, תשואת הנכסים, השוואות בין מנהלי ההשקעות, רווחים והפסדים בתיקי ההשקעות ומרכיבים נוספים כפי שנדרשים על ידי הלקוח.
 • עריכת הדוחות הנדרשים לרשויות השונות – מס הכנסה , ביטוח לאומי, FATCA, בנק ישראל ומוסדות אחרים.